FRIGÖRANDE DANS

Under 1980-talet kom begreppet Frigörande dans som en beskrivning av olika typer av icke koreografisk form och rörelseimprovisation. Frigörande dans är en rörelse över hela världen med olika inriktningar och ledare. Internationellt är Gabrielle Roth mest känd. Hon utvecklade fem rytmer utifrån schamanernas kultur, där dans sågs som en helig ritual. Pionjär i Sverige är Anne Grundel som tog den Frigörande dansen till Sverige 1992. Anne Grundel har utvecklat sin egen metod med fokus på medveten närvaro, andning och fria rörelser. De fem rytmerna har utökats till sju. 1993 startade hon Frigörande dansakademien med ledarutbildning för dansinspiratörer.

Medveten närvaro, andning och fria rörelser

Mindfullness Ofta är vi upptagna av antingen det förflutna eller framtiden vilket innebär att vi undviker, motarbetar eller förnekar nuet. Medveten närvaro – Mindfullness handlar om att vara närvarande i det vi upplever just nu – utan att värdera eller döma. Att ha uppmärksamheten riktad mot kroppens inre energifält och känna kroppen inifrån förankrar oss i nuet.

Andning
Många av oss har en felaktig andning på grund av långvarig stress och detta påverkar oss negativt. Kroppen tror att den är utsatt för fara och producera stresshormoner för att ta hand om hotet. I dansen stimuleras andningen till att bli lugn och avspänd. När andningen blir rätt minskar stressen i kroppen.

Fria rörelser
Vi bär oftast på många obearbetade känslor och upplevelser som vi kanske förträngt, förvrängt eller glömt. Obearbetade känslor och upplevelser som kan skapa spänningar, värk och blockeringar både fysiskt, psykiskt och mentalt. Vårt rörelsemönster är begränsat och våra tankar rör sig i begränsade banor vilket hindrar våra möjligheter till ett friare tänkande och ett rörligare liv. I dansen rör vi oss på nya sätt vilket öppnar energiströmmar och blockerad energi kommer då i rörelse. Centralt i den frigörande dansen är de sju rörelserytmerna som hjälper oss att komma i rörelse och utvidga våra rörelsemönster.
Vi dansar oss igenom en våg av sju rytmer; skakningar, flöde, tydlighet, kaos, stillhet, lätthet och din dans.

Vad kan dansen ge dig?

Bilder

levitra

Kommentarer inaktiverade.